Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Steeds meer kinderen die voorheen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs werden verwezen gingen kunnen op reguliere basisscholen hun basisschoolperiode doorlopen. Een ontwikkeling die wij van harte toejuichen.Passend Onderwijs houdt in dat scholen te maken krijgen met de zorgplicht; scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Samen met de ouders gaan we op zoek naar wat nodig is voor de optimale ontwikkeling van deze leerlingen. We kijken wat er nodig is en wat wij als school kunnen bieden. Vaak zullen we voor deze leerlingen een passende plek kunnen realiseren maar een enkele keer kan het voorkomen dat wij niet de zorg kunnen bieden die voor uw zoon of dochter nodig is. In dat geval schakelen we het overkoepelende samenwerkingsverband in om samen met u op zoek te gaan naar de school die voor uw kind de beste plek is. Wilt u meer weten over 'Passend Onderwijs' dan vindt u hieronder een aantal documenten rond de inrichting van ons onderwijs. Maar bovenal nodigen we u uit om een afspraak te maken zodat we samen met u kunnen kijken naar de beste plek voor uw kind!

Routing van de zorg
Schoolondersteuningsprofiel St. Jorisschool Lichtenvoorde

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl