MR

De MR van de St. Jorisschool bestaat uit een afvaardiging van het personeel en een afvaardiging namens de ouders.

Personeel Ouders
Wilma Knippenborg Olaf Kleine (voorzitter)
Dorian Scharenborg Eline Meulenbeek (secretaris)
Jon Temming Mariska Thien (penningmeester)

Wat doet de MR op de St. Jorissschool?

Een MR heeft een belangrijke taak binnen de school, namelijk meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolaangelegenheden, zoals bijvoorbeeld nieuw beleid, personeel, financiën en buitenschoolse opvang. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft de MR taken, plichten, rechten en bevoegdheden, om medezeggenschap zeker te stellen.

Er wordt zes keer per jaar vergaderd volgens een vastgestelde jaarplanning waarin alle belangrijke onderwerpen behandeld worden. Naast deze vaste agendapunten, wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan de actualiteit. Op afroep is de directeur van de St. Jorisschool beschikbaar om zaken in de vergadering toe te lichten. Medezeggenschap moet feitelijk worden geregeld op de manier die bij de eigen school past en daarmee ligt de inhoud van de medezeggenschap in handen van alle betrokkenen op school. De MR op de St. Jorisschool stelt zich ten doel, om via een actieve en goede zeggenschap bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en daarin de belangen van zowel de ouders als de kinderen, als het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen. De MR volgt enerzijds kritisch de ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en zoekt anderzijds ook naar samenwerking met de schoolleiding.

Jaarverslag MR 2017-2018

De MR wil heel graag met u communiceren! Voor vragen, opmerkingen en/of adviezen kunt u altijd bij ons terecht. De MR zal zorgen voor een zorgvuldige behandeling en terugkoppeling. Hoe kunt u de MR bereiken? U kunt zich altijd wenden tot één van de MR-leden. Daarnaast is het goed om te weten dat de MR de beschikking heeft over een centraal e-mailadres. Het e-mailadres luidt: mrjorisschool@live.nl
Bovendien willen wij als MR meegaan in de tijd en hebben daarom besloten om een eigen twitter account aan te maken. Hierop zullen wij van tijd tot tijd actuele onderwerpen, nieuwtjes plaatsen. Ons twitter account is: @mrjorisschool.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl